STU Mødekalender 2016STU-Visitationsudvalgsmøder 2016:

  1. April (15. marts)
  2. Juni (10. maj)
  3. Okt (14. sept)
  4. Dec (2. nov)

Sidste frist for indlevering af sager/emner er én måned før hvert møde.