Kontanthjælpsloft og 225 timers reglen

Information om kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen.

Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du kan få i samlet støtte.
Se mere her: https://www.borger.dk/Sider/Kontanthjaelpsloftet.aspx

Modtager du kontanthjælp mv., er der fra 1. april 2016 et krav om 225 timers arbejde
Hvis du er ugift, se mere her: 
https://www.borger.dk/Sider/225-timersreglen-ugifte.aspx

Modtager du kontanthjælp mv., er der fra 1. april 2016 et krav om 225 timers arbejde. 
Hvis du er gift, se mere her: 
https://www.borger.dk/Sider/225-timersreglen-aegtepar.aspx