Jobcentret hjælper medarbejdere med at blive på jobbet

Jobcentret i Jammerbugt Kommune udvider indsatsen i forhold til fastholdelse af medarbejdere på arbejdspladserne.

Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune har besluttet, at der skal oprettes et decideret Fastholdelsesteam med forskellige faglige kompetencer. Der skal ansættes en psykolog og en sagsbehandler i teamet. Virksomhedskonsulenten og ergoterapeuten er allerede på plads. Førhen har fastholdelsesindsatsen været varetaget af kommunens virksomhedskonsulenter.

Billede af Kvinde

Det nye team skal være ansvarlig for den samlede og koordinerede fastholdelsesindsats i kommunen. Det vil sige forebyggelse af sygefravær på private og offentlige virksomheder samt fastholdelse af sygemeldte på arbejdspladserne. Ved fx at have en psykologs kompetencer i teamet vil det kunne medvirke til at forebygge og afhjælpe stresssituationer, før det udvikler sig til sygemeldinger på en arbejdsplads.

- Vi er meget opmærksomme på, at stress og det psykiske arbejdsmiljø kan ramme på en arbejdsplads og kan være en af årsagerne til, at medarbejdere sygemeldes fra jobbet. Vi kan rådgive og sparre med virksomhederne ift. fastholdelse af stressramte medarbejdere. Vi kan også tilbyde samtaler med stressramte medarbejdere, hvor der er risiko for sygemeldinger, eller vi kan hjælpe medarbejdere, som vender tilbage efter en sygemelding, forklarer arbejdsmarkedschef Jannie Knudsen.

Jammerbugt Kommunes formand for Beskæftigelsesudvalget Morten Klessen siger.

- Det er helt klart, at med et Fastholdelsesteam kan vi samle al ekspertisen et sted. Derfor er det en rigtig god ide med at have et Fastholdelsesteam, hvor der er forskellige faglige profiler og kompetencer, der kan spille sammen til glæde og gavn for borgerne og virksomhederne.

Hjælpende Hænder
I Fastholdelsesteamet bliver projektet Hjælpende Hænder også placeret. Projektet er allerede i gang og har kørt i noget tid. Det skal sikre at ansatte på virksomhederne, som i kortere eller længere perioder har behov for hjælp til at løse fysisk krævende opgaver, får hjælp af en ledig borger til at udføre opgaven. Det har fx været i Hjemmeplejen, at man benytter sig af De Hjælpende Hænder konceptet, hvor der er fysisk hårdt arbejde.